Co zwiedzić w Gujanie Francuskiej?

We Francuskiej Gujanie nie ma jakiś znanych na cały świat zabytków. Zarówno w Cayenne jak i Saint Laurent jest sporo budynków kolonialnych. Po całych kraju rozsianych jest cała masa więzień oraz innych budynków, świadczących o penitencjarnej przeszłości zamorskie kolonii francuskiej.