Poza szlakiem w Kolumbii

Poza szlakiem w Kolumbii to takie miejsca, do których nie zagląda wielu turystów. Są albo trudno dostępne (jak na przykład Zaginione Miasto Ciudad Perdida), albo nie uwzględniają je przewodniki. Nie są tak mocno skażone komercyjną i zorganizowaną turystyką, są bardziej autentyczne. Poza szlakiem w Kolumbii to także dość wielkie niebezpieczeństwo. Kolumbia od wielu lat walczy z partyzantką komunistyczną i wiele obszarów w kraju jest bardzo niebezpiecznych dla turystów. Jeśli bardzo mocno chcesz wyjechać poza szlak w Kolumbii, zapoznaj się najpierw z mapą miejsc, które mogą być niebezpieczne. I nie korzystaj tylko z jednego źródła, gdyż nie chcę potem ponosić odpowiedzialności jeśli ktoś Cię porwie.