Witebsk

ŚREDNIO

Witebsk to miasto na Białorusi o silnych wpływach rosyjskich i ogromną spuścizną żydowską. Przez pewien czas należał do Polski, potem do Rosji, Litwy i obecnie Białorusi. Witebsk jest często nazywany kulturową stolicą Białorusi, głównie ze względu na tak bogate wpływy wielu narodów.