Poza szlakiem na Islandii

Jakie miejsca są poza szlakiem na Islandii? Ciężko cokolwiek wybrać, jeśli praktycznie cała Islandia leży poza turystycznym szlakiem, to co tutaj robi ta kategoria? Są bowiem takie miejsca na Islandii, do której rzadko docierają turyści, a mają swoje one wyjątkowe walory. Może na tym właśnie polega ich piękno. Nie są skażone turystycznym butem. Na Islandii są to tereny na północy kraju.