Góra Krzyży

ŚWIETNIE

Góra Krzyży to święte miejsce dla mieszkańców Litwy i Łotwy. To w tym miejscu Żmudzini przyjęli chrzest. Na miejscu znajdziesz mnóstwo krzyży.