Victoria

ŚWIETNIE

Victoria jest najważniejszą wyspą na Gozo (która w chodzi w skład Malty). Lokalni mieszkańcy często nazywają ją Rabat, co w języku arabskim znaczy przedmieścia. Jedną z największych atrakcji w Victoria jest ogromna cytadela, która wznosi się nad miastem. Tę gigantyczną twierdzę zbudowali Aragończycy (obecne rejony Katalonii).