Orchej Stary

W Orchej Stary znajdziesz trzynastowieczną świątynię wykutą w skale. Na to miejsce najlepiej wjechać od strony wioski Butuceni.