Tyraspol w pigułce. Relikt minionej epoki (mapa Mołdawii)