Rostock w pigułce. Hanzatyckie misto kupieckie (z mapą)