Rostock w pigułce. Hanzatyckie misto kupieckie | Zielonamapa