Bran

SŁABO

Zamek w Branie funkcjonuje w świadomości turystów jako zamek hrabiego Drakuli. Mowa o Władzie Palowniku, hospodarzu wołoskim który potocznie nazywany jest Drakulą. Ta postać zainspirowała Brama Stokera do napisania książki “Dracula”. Jednak historycy uważają, że Wład Palownik nigdy nie mieszkał na zamku w Branie. Sama budowla służyła jako element fortyfikacji w trakcie wojen Siedmiogrodu z Turkami. Bardzo blisko zamku w Branie jest równie malowniczy zamek w Peles.