Sucevita

SPOKO

Sucevita (Suczawica) to niewielka miejscowość rumuńskiego regionu Bukowina. Główną jej atrakcją jest obronny monastyr, którego sercem jest malowana cerkiew pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego. Powstała ona w drugiej połowie XVI wieku. W kolejnych latach klasztor był rozbudowywany i otoczony potężnymi murami z narożnymi basztami.

Sucevita, Rumunia – © Zielonamapa.pl

Cerkiew została ozdobiona pięknymi, zewnętrznymi freskami, które w bardzo dobrym stanie zachowały się do dziś. Jest to jedna z siedmiu tzw. Malowanych cerkwi, na terenie Bukowiny, które zostały wpisane razem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Historyczne malowidła pokrywają prawie wszystkie ściany wewnętrzne i zewnętrzne świątyni. Przedstawiają one głównie sceny ze Starego i Nowego Testamentu. W zabudowaniach klasztornych mieści się również muzeum, w którym znajdują się liczne księgi, przedmioty liturgiczne, a także ikony pochodzące nawet z XVI wieku.

Dla kogo?

Jeśli wybierasz się do Bukowiny, to nie możesz pominąć malowanych cerkwi wpisanych na listę UNESCO. Osoby, które cenią piękne obiekty sakralne, muszą koniecznie odwiedzić świątynię położoną w miejscowości Sucevita, ponieważ jest ona najlepiej zachowana ze wszystkich. Wielbiciele sztuki z pewnością docenią piękne wewnętrzne oraz zewnętrzne historyczne malowidła.