Timisoara

ŚWIETNIE

Timisoara jest nazywana pierwszym wolnym miastem Rumunii, dlatego że jako pierwsza postawiła się autorytarnym rządom Ceausescu. Symbolem niepodległości rumuńskiej jest Piara Victorei. Najważniejsze miasto Banatu, które w czasach komunistycznych pełniło rolę okna na zachód. Wielu pisarzy z Timisoara otwarcie krytykowało władzę. Miasto przechodziło z rąk do rąk. Było pod panowaniem rumuńskim,węgierskim, serbskim, bułgarskim.