Czarnobyl

ŚWIETNIE

Czarnobyl to okryte złą sławą miejsce, w którym w 1986 roku doszło do największej katastrofy atomowej. W wyniku wybuchu w jednym z reaktorów elektrowni jądrowej, skażeniu promieniotwórczemu uległ ogromny obszar i do dziś wyznaczona jest tu strefa wykluczenia. Obecnie teren ten można odwiedzić, ale tylko i wyłącznie z licencjonowanymi przewodnikami i stosując się do odpowiednich zasad.

Czarnobyl

Czarnobyl, Ukraina – © Shutterstock

Miejscem, które najlepiej oddaje skalę tragedii, jest miasto Prypeć położone w bezpośrednim sąsiedztwie feralnej elektrowni. Wybudowane w latach 70. XX wieku było modelowym, nowoczesnym miastem, w którym mieszkała obsługa elektrowni. Nagle, z dnia na dzień, w wyniku ewakuacji zostało ono opuszczone i do dziś jest miastem widmem, które powoli niszczeje. To właśnie stąd pochodzi większość niesamowitych zdjęć zrujnowanych budynków, lub nigdy nie otwartego parku rozrywki z wielkim kołem młyńskim. Kolejnym ciekawym miejscem jest pomnik ku czci likwidatorów, który stoi w sąsiedztwie nowego sarkofagu, tzw. Arki, która przykryła miejsce katastrofy. Odwiedź również miasto Czarnobyl, w którym obecnie żyje kilka tysięcy osób, oraz leżące nieopodal Oko Moskwy, czyli tajemniczy, ogromny, sowiecki radar. W tym momencie zwiedzanie wyżej wymienionych miejsc jest już bezpiecznie, ponieważ poziom napromieniowania nawet w Prypeci jest mniejszy niż np. w centrum Warszawy.

Dla kogo?

Jeśli jesteś fanem opuszczonych miejsc, a także jeśli z wypiekami na twarzy oglądałeś serial produkcji HBO poświęcony Czarnobylowi, wtedy koniecznie musisz się tam wybrać. Musisz jednak pamiętać, że do strefy wykluczenia mają wstęp tylko i wyłącznie osoby powyżej 18. roku życia.