Iwano Frankowsk w pigułce. Zabytki dawnego Stanisławowa.