Poczajów

SPOKO

Poczajów jest taką “ukraińską Częstochową“. Posiada swój klasztor, który jest celem pielgrzymek prawosławnych. Już w XVI wieku miały tu miejsce liczne cuda (wątpliwe) i Ławra Poczajawska powoli się rozrastała. W czasie gdy Ukraina wchodziła jeszcze w skład Związku Radzieckiego, komuniści próbowali obniżyć rangę klasztoru. Przeobrazili go w muzeum ateizmu i szpital psychiatryczny. Ale klasztor w Poczajowie przetrwał i teraz w wolnej Ukrainie rozkwita.